The Bitterly Instructing Syntax - Make Fun Of Quintidi.

Malaria

Posted Nov. 20, 2015, 12:24 a.m. By quintidi

Malaria är ett stort problem för många människor i tropiska länder. Det är inte myggan i sig som är ett problem utan den parasit som myggan ofta bär på. Malariamyggor finns också i Sverige speciellt kring flygplatser men som tur är kan dessa inte överleva en vinter och föröka sig men man kan bli smittad med malaria även här. Nu har en grupp forskare kommit på att om man släpper ut sterila hannar av malariamyggor så decimeras myggstammar eftersom mygghonan efter parning inte utvecklar några ägg att lägga.